Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

ΛΑΪΚΟ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ 31/10/2008

Οι ιατροί του Γ.Ν.Α. "Λαϊκό" στην Γενική Συνέλευση της Παρασκευής 31-10-2008 αποφάσισαν ομόφωνα και δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα προς κάθε αρμόδιο τα εξής:

1. Οι εφημερίες του ιατρικού προσωπικού μηνών ως και Οκτωβρίου 2008 προγραμματίστηκαν και εκτελέστηκαν από τους ιατρούς «καλή τη πίστη» σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπουργείου Υγείας (κατόπιν σχετικών εγγράφων περί αναστολής ισχύος των ΠΔ περί 48ώρου – 56ώρου τόσο για το Α' όσο και για το Β' εξάμηνο του 2008) αφού τα προγράμματα εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα και πριν δημοσιοποιηθεί η απόφαση της 14ης ΓΣΟ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου θα θεωρούνται δεδουλευμένες και η παραμικρή καθυστέρηση καταβολής των σχετικών υπερωριακών αποζημιώσεων χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία (π.χ. υπογραφές από ιατρούς περί συναίνεσης υπέρβασης ωραρίου κλπ) θα σημάνει αυτόματα την έναρξη επίσχεσης εργασίας από τους ιατρούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

2. Μετά και τη δημοσιοποίηση της απόφασης της 14ης ΓΣΟ του Ελεγκτικού Συνεδρίου (26/6/08), και καθώς δεν υπήρξε έως σήμερα ειλικρινής προσπάθεια από μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Υγείας για την υπογραφή τέτοιας συλλογικής σύμβασης με τους νοσοκομειακούς γιατρούς που θα αίρει τις εις βάρος τους σοβαρές αδικίες και που θα εναρμονίζεται με τις αποφάσεις του τελευταίου έκτακτου συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ (7/6/08), δηλώνουμε ότι για τον μήνα Νοέμβριο 2008 θα κατατεθεί πρόγραμμα εφημεριών με 2 εφημερίες για κάθε ειδικό και 4 για κάθε ειδικευόμενο. Δεν θα γίνει καμία περικοπή στην ασφαλή σύνθεση εφημερίας κάθε ημέρας, αλλά το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ως την ημέρα που θα επαρκέσει ο προβλεπόμενος αριθμός των εφημεριών ανά ιατρό. Για την αυτονοήτως προκύπτουσα αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου μετά το πέρας των προβλεπόμενων εφημερίων η ευθύνη θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου την πολιτεία και το Υπ Υγείας. Οι ιατροί του νοσοκομείου σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους τους θα επεξεργαστούν όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τα παραπάνω αναγραφόμενα και ρητώς δηλούμενα.

3. Η Γενική Συνέλευση επιφυλάσσεται να συνεδριάσει ξανά εάν προκύψουν νέες εξελίξεις κατά τις διαπραγματεύσεις με το Υπ. Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: