Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση γενικής συνέλευσης Αττικόν 14/11

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 14-11-2008
Οι εργαζόμενοι του ΠΓΝ «Αττικόν» διανύουμε την 7η εβδομάδα κινητοποιήσεων διαμαρτυρόμενοι για τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, που καθιστούν τη λειτουργία τμημάτων του νοσοκομείου επικίνδυνη για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους. Το Υπουργείο Υγείας αδιαφορεί για άμεση πρόσληψη του αναγκαίου νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και εμπαίζει τους εργαζόμενους και τους ασθενείς. Είμαστε αποφασισμένοι να μην σταματήσουμε, αν δεν εξασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα διεκδικούμε:Ø Δωρεάν, Δημόσια και Υψηλής Ποιότητας Περίθαλψη για όλους τους πολίτες και αύξηση των δαπανών για την Υγεία. Αύξηση της χρηματοδότησης για το Αττικό Νοσοκομείο, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του.Ø Άμεσες μαζικές προσλήψεις στο Αττικό Νοσοκομείο του αναγκαίου νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και ιατρικού προσωπικού με μόνιμη εργασιακή σχέση.Ø Κανένα άνοιγμα νέων κλινών, κλινικών ή άλλων τμημάτων, χωρίς την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.Ø Κλείσιμο των Εξωτερικών Ιατρείων τις ημέρες εφημερίας έτσι ώστε το προσωπικό που θα απελευθερωθεί να απασχολείται στο Τμήμα Επειγόντων και αντίστροφα τις ημέρες μή εφημερίας.Ø Σύμπτυξη κλινικών και τμημάτων με σκοπό την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου με το υπάρχον ελλιπές προσωπικό. Σήμερα σε 521 κλίνες απασχολούνται 196 νοσηλευτές, ενώ λείπουν τουλάχιστον 140 νοσηλευτές, ώστε να τμήματα να λειτουργούν επαρκώς. Προτείνουμε την σύμπτυξη 3 παθολογικών πτερύγων σε 1, 2 χειρουργικών πτερύγων σε 1, 2 καρδιολογικών πτερύγων σε 1 και 2 ορθοπαιδικών πτερύγων σε 1. Μια τέτοια σύμπτυξη εξοικονομεί 50 νοσηλευτές. Το προσωπικό που θα απελευθερωθεί θα κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα στα υπάρχοντα τμήματα (ΤΕΠ, χειρουργεία, αιμοδοσία, Κλινικές και Μονάδες) προκειμένου αυτά να λειτουργούν με ασφάλεια, έως ότου γίνουν ικανές προσλήψεις για την επαναλειτουργία τους. Με την άφιξη νέου νοσηλευτικού προσωπικού οι παραπάνω πτέρυγες θα επαναλειτουργήσουν σταδιακά.Αποφασίζουμε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μας έως την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων μας.Ø ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ την Παρασκευή 14-11-2008 και την Δευτέρα 17-11-2008. Ανοιχτή Συγκέντρωση όλου του προσωπικού στο χώρο των επειγόντων από τις 14.00 και μετά.Ø Συνέχιση των συγκεντρώσεων προσωπικού 8-10 π.μ., της επίσχεσης εργασίας των ιατρών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθ’ όλο το πρωινό ωράριο και στάση εργασίας 11π.μ. με 3μ.μ. των υπόλοιπων ιατρών μέχρι ικανοποίησης των αιτημάτων μας.Ø Αναστολή της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων επ’ αόριστον και κλείσιμο του ταμείου των εξωτερικών ιατρείων και του γραφείου κίνησης καθημερινά.Ø Αναστολή της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων επ’ αόριστον.Ø Κλείσιμο των τακτικών χειρουργείων από 16/10/2008. Η Επιτροπή Κινητοποίησης για τη λειτουργία του χειρουργείου αποφασίζει για τη πραγματοποίηση επειγόντων και έκτακτων χειρουργικών επεμβάσεων .Ø Συντονίζουμε τον αγώνα μας με τα υπόλοιπα Νοσοκομεία για την υπεράσπιση του δημόσιου, δωρεάν χαρακτήρα της υγείας.Ø Συμμετέχουμε στη στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη 19-11-2008 από τις 11πμ έως τις 3μμ.Ø Καταγγέλλουμε τις απόπειρες τρομοκράτησης των εργαζομένων από την πλευρά της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις και ζητούμε τις παραιτήσεις του Διοικητή κ.Χ.Ροϊλού και της κ.Ε.Πισιμίση.Ø Ενημερώνουμε την Διοίκηση και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία ότι δεν θα επιτρέψουμε καμιά μετακίνηση προσωπικού κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεών μας.Ø Νέα Γενική Συνέλευση των εργαζομένων την Τρίτη 18-11-2008 ώρα 10:00. Ø Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων του Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και συντονίζουμε τη δράση μας για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των νοσοκομείων.Ø Αποφασίζουμε την εκπροσώπηση της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο την Τρίτη 18-11-2008 από 4μελή επιτροπή αποτελούμενη από τους Δ. Λιβάνιο, Μ. Λάγαρη, Α. Λαΐου και Δ. Μανίκη. Η Γενική Συνέλευση Εργαζομένων του ΠΓΝ «Αττικόν»

Απόφαση γενικής συνέλευσης Λαϊκού 13/11

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ
Η γενική συνέλευση των ιατρών του Γ.Ν.A «Λαϊκό», που πραγματοποιήθηκε στις 13-11-2008 προκειμένου να τοποθετηθεί επί της τελευταίας τροποποιηθείσας πρότασης του Υπουργείου Υγείας (Δελτίο τύπου, 12-11-08) σχετικά με το περιεχόμενο της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας κατέληξε στα εξής: 1. Οι τελευταίες προτάσεις του Υπουργείου, αν και δεν ικανοποιούν πλήρως το διεκδικητικό πλαίσιο του Έκτακτου Συνεδρίου της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε, εντούτοις είναι σε θετική κατεύθυνση και αποτελούν κατάκτηση των ιδίων των ιατρών και των Γενικών τους Συνελεύσεων και όχι των ηγεσιών των συνδικαλιστικών τους οργάνων. 2. Απαιτούμε οι προσλήψεις να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε, δηλ 2000 προσλήψεις μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2009 και οι υπόλοιπες το 2010 και να συνεχιστούν μέχρι την πλήρη κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων ώστε να γίνει πραγματικότητα ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των 48 και 56 ωρών εντός του 2010 που προτείνεται από τη κοινοτική οδηγία. 3.Η κλαδική σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα όπου θα αναφέρει ότι η μη υλοποίηση των δεσμεύσεων αίρει την ισχύ αυτής. 4. Η γενική συνέλευση δεν θεωρεί ικανοποιητική την μισθολογική πρόταση του υπουργείου και παραμένει σε αγωνιστική ετοιμότητα για περαιτέρω κινητοποιήσεις. Παρά ταύτα θεωρώντας τη δέσμευση του Υπουργείου για τις προσλήψεις ικανοποιητική και πρώτης προτεραιότητας θέμα για την επιβίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ένδειξη καλής πίστης καταθέτουμε πλήρη προγράμματα εφημεριών για το μήνα Νοέμβριο.Επιφυλασσόμαστε για την κατάθεση προγραμμάτων με 2 και 4 εφημερίες για το μήνα Δεκέμβριο σε περίπτωση μη υπογραφής της κλαδικής σύμβασης έως την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Απόφαση γενικής συνέλευσης Παίδων Πεντέλης 13/11

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΙΑΤΡΩΝ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 13-11-2008

Η σημερινή συνέλευση (13-11) των ιατρών του νοσοκομείου, αφού εκτίμησε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, συμπέρανε τα εξής:
Το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του με τη Διαπραγματευτική Ομάδα της ΟΕΝΓΕ, αποτελεί μακράν την καλύτερη πρόταση για συλλογική σύμβαση εργασίας από όσες έχει μέχρι σήμερα καταθέσει κι αυτό γιατί:
Υιοθετεί πάγιες θέσεις του Συντονιστικού των Συνελεύσεων των Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά στο ζήτημα των προσλήψεων. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά σε επίσημο εγγραφο του Υπουργείου διευκρινίζονται ότι:
ΟΛΕΣ οι προσλήψεις επιμελητών β΄ θα είναι σε οργανικές θέσεις και ΚΑΜΙΑ σε θέση επικουρικού ιατρού.
Οι προσλήψεις θα γίνουν στο πρώτο εξάμηνο του 2009, ώστε από 1-7-2009 κανένας ιατρός στη χώρα να μην εξαναγκάζεται σε πάνω από 7 έως 8 εφημερίες το μήνα.
Κατοχυρώνεται το δικαίωμα του ρεπό μετά από ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΟ εφημερία.
Προσφέρει μια ακόμα πιο βελτιωμένη πρόταση για το μισθολόγιο των ειδικευόμενων ιατρών, με την αύξηση του νοσοκομειακού επιδόματος κατά 90 ευρώ (συνολική αύξηση μικτών τακτικών αποδοχών ειδικευόμενου, 300 ευρώ).
Με τα παραπάνω φαίνεται πως το Υπουργείο αναλαμβάνει κάποιες πραγματικές δεσμεύσεις απέναντι στους γιατρούς για την υλοποίηση των υποσχόμενων προσλήψεων.
Η τελευταία αυτή πρόταση ΔΕΝ θα ήταν ποτέ εφικτή, εάν το νοσοκομειακό κίνημα είχε ακολουθήσει το δρόμο που του έδειξε την προηγούμενη εβδομάδα η κομματική συνδικαλιστική γραφειοκρατία, το δρόμο της υποταγής και της συναίνεσης. Βιάστηκαν να χαλιναγωγήσουν τη δυναμική του κινήματος, μήπως και αυτό ξέφευγε από τον έλεγχό τους. Κι όμως, απροσδόκητα γι’ αυτούς, αυτό ακριβώς συνέβη για ακόμα μια φορά. Οι γιατροί στις περισσότερες συνελεύσεις τους στα νοσοκομεία της Αθήνας, αποφάσισαν να αψηφήσουν τους δήθεν εκπροσώπους τους και να συνεχίσουν να αγωνίζονται ώστε η σύμβαση να κατοχυρώνει τους καλύτερους δυνατούς όρους για τα ζητήματα των προσλήψεων, της μείωσης του χρόνου εργασίας και του μισθολογίου. Το Υπουργείο, τρομοκρατημένο στο ενδεχόμενο μιας γενικευμένης «ανταρσίας» στα νοσοκομεία, στα πρότυπα του «Αττικόν» και του «Νίκαιας», υποχρεώθηκε στην τελική του υποχώρηση. Δικαιώθηκε έτσι απόλυτα η εκτίμηση των συνελεύσεων και του συντονιστικού ότι υπήρχαν και άλλα περιθώρια για παραχωρήσεις από το Υπουργείο μέχρι να ξεκινήσει να υλοποιείται η απειλή της εφημεριακής κατάρρευσης.
Το κίνημα των νοσοκομειακών ιατρών όπως αυτό αναπτύχθηκε με αρχή τις επισχέσεις εργασίας του περασμένου χειμώνα, ήταν αυτό που κατέκτησε τη σημερινή σύμβαση. Υπενθυμίζουμε σε όσους ξεχνούν, ότι το κίνημα των επισχέσεων ήταν ουσιαστικά αυτό που απέτρεψε την υπογραφή της απαράδεκτης προηγούμενης πρότασης για συλλογική σύμβαση. Το ξεχασμένο πια «έκτρωμα» έμπνευσης Τσουκαλου- Λαοπόδη- Αβραμόπουλου ήταν αυτό που θα έπαυε να αναγνωρίζει τον εφημεριακό χρόνο απασχόλησης ως υπερωριακό, επιδοματοποιώντας την αποζημίωση του, καθηλώνοντας οριστικά τις αποδοχές μας. Ήταν αυτό που δεν έβαζε πουθενά το θέμα της μείωσης του χρόνου εργασίας. Αντιθέτως επιδίωκε την έγγραφη συναίνεσή μας στην έπ’ αόριστο εφημεριακή σκλαβιά. Ήταν αυτό που τα έπαιρνε όλα, παίρνοντας ακόμα περισσότερα. και είχαν το θράσος να εκβιάζουν για την υπογραφή μας αφήνοντάς μας απλήρωτους για μήνες!!! Ίσως τελικά θα έπρεπε να τους ευχαριστήσουμε γι΄ αυτό γιατί έτσι κατάφεραν ΝΑ ΜΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ. Οι γιατροί αντέδρασαν τόσο ισχυρά που κατάφεραν με το συντονισμό των συνελεύσεών τους να βγουν στο προσκήνιο, παραγκωνίζοντας τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και βροντοφωνάζοντας ότι αίρουν την εμπιστοσύνη της σε αυτούς που δεν ενδιαφέρονται παρά για την εξυπηρέτηση των προσωπικών και κομματικών συμφερόντων τους. Τελικά στο έκτακτο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ το καλοκαίρι, απορρίφθηκε οριστικά εκείνη η πρόταση συλλογικής σύμβασης και θεσμοθετήθηκε η εκπροσώπηση του συντονιστικού των συνελεύσεων και εντός της διαπραγματευτικής ομάδα που ορίστηκε να αναλάβει τη διαπραγμάτευση της σύμβασης. Το υπουργείο από τότε μέχρι τώρα «έκανε το παγώνι». Αφού κατάφεραν να καθυστερήσουν την έκδοση της απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου (3 μήνες καθαρογραφόταν!), εξακολούθησαν να παίζουν κρυφτούλι, αρνούμενοι να καλέσουν τους γιατρούς σε διάλογο και εκδίδοντας δελτία τύπου που ανέφεραν πως «...ομάδα ιατρών απέρριψε σε συνέδριό της την πρόταση που είχε συμφωνηθεί μεταξύ ΟΕΝΓΕ και Υπουργείου...». Όταν βέβαια οι γιατροί άρχισαν πάλι τις συνελεύσεις σε πανελλαδικό πια επίπεδο απαιτώντας από το Υπουργείο να καθίσει πάλι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και να συζητήσει για τη σύμβαση στη βάση των αποφάσεων του συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ και επισείοντας την απειλή της εφαρμογής του 48-56, δηλαδή της εφημεριακής κατάρρευσης, τότε το τροπάριο άλλαξε. Λίγο πριν μπει ο Νοέμβρης και ενώ είχαν ξεκινήσει τα πρώτα προβλήματα στην επαρχία, το Υπουργείο κατέθεσε τη νέα του πρόταση, την οποία κάτω από το βάρος των κλιμακούμενων κινητοποιήσεων, παρουσίαζε σε κάθε συνάντηση βελτιωμένη.
Είναι επομένως ξεκάθαρο ότι τεράστιας σημασίας παρακαταθήκη όλης αυτής της διαδικασίας είναι ότι ΟΛΕΣ τις εξελίξεις απ’ αρχής μέχρι τώρα, τις έχουν καθορίσει άμεσα οι γιατροί με τις συνελεύσεις τους και τις κινητοποιήσεις τους. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι το κίνημα αυτό αποτελεί την απαρχή ενός νέου ξεκινήματος για τον κλάδο των νοσοκομειακών γιατρών. Κατ’ αρχήν θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο που έκαναν μέχρι τώρα οι γιατροί να συνεχίσουν να διεκδικούν την περαιτέρω μείωση του χρόνου εργασίας τους καθώς και την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των αποδοχών τους. Επίσης το κίνημα θα πρέπει να διεκδικήσει την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που αφορούν ζητήματα όπως ο υπολογισμός του εφημεριακού χρόνου εργασίας στο συντάξιμο και της ένταξης των νοσοκομειακών γιατρών στα ανθιυγειϊνά. Πέρα όμως από αυτά, το κίνημα των νοσοκομειακών γιατρών μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την κινητοποίηση όλων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, με στόχο τη διάσωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του συστήματος υγείας. Στην πραγματικότητα, ένα τέτοιο κίνημα φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών, αφού τα νοσοκομεία, με τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, είναι υπό κατάρρευση. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη «Νίκαια» και στο «Αττικό» έχουν ακριβώς τα προηγούμενα χαρακτηριστικά.

Με βάση το παραπάνω λοιπόν σκεπτικό η Γ.Σ. γιατρών αποφάσισε ομόφωνα ότι:
Η τελική πρόταση του Υπουργείου είναι σε θετική κατεύθυνση. Επομένως καλούμε την Διαπραγματευτική Ομάδα να προχωρήσει στη διευκρίνηση των λεπτομερειών της συμφωνίας.
Απαιτούμε να παρακαμφθούν όποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες ώστε οι προσλήψεις να πραγματοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό. Καταγγέλλουμε από τώρα την όποια κωλυσιεργία μπορεί να προκύψει στην διαδικασία των κρίσεων. Απαιτούμε από 1ης Ιουλίου 2009, κανένας γιατρός να μην εξαναγκάζεται να εφημερεύει πάνω από 7 εφημερίες, οποιουδήποτε τύπου, το μήνα.
Απαιτούμε οι προσλήψεις να γίνουν με απόλυτα αξιοκρατικό χαρακτήρα.
Ζητούμε να διευκρινισθεί άμεσα ότι θα χορηγείται ρεπό και μετά από ενεργείς εφημερίες που ακολουθούνται από αργία.
Απαιτούμε να ξεκαθαριστεί άμεσα το ζήτημα των εφημεριών ετοιμότητας. Σε καμία περίπτωση δε θα δεχθούμε στο εξής τα κενά σε ιατρικό προσωπικό να καλύπτονται με εφημερίες ετοιμότητας που στην πραγματικότητα γίνονται ενεργές.
Σε ένδειξη καλής πίστης καλούμε τους συναδέλφους να καταθέσουν πλήρη και ασφαλή προγράμματα εφημεριών μέχρι το τέλος του μήνα Νοεμβρίου.
Ζητούμε να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές για νέα Δ.Σ. ΕΙΝΑΠ και Ε.Γ. ΟΕΝΓΕ και θέτουμε ζήτημα καταστατικής αλλαγής που θα δίνει αυξημένες εξουσίες στις Γενικές Συνελεύσεις, με τρόπο ώστε αυτές να έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα στη λήψη αποφάσεων.
Νέα γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος του μήνα βάση των εξελίξεων προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση.
Εκ της Γενικής Συνέλευσης

Απόφαση γενικής συνέλευσης Δρομοκαϊτείου 13/11

Από τη γενική συνέλευση των ιατρών του ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» αποφασίστηκανΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω: Οι προτάσεις του Υπουργείου Υγείας, όπως παρουσιάστηκαν μετά την συνάντηση μετους εκπροσώπους της διαπραγματευτικής ομάδας, δεν ικανοποιούν πλήρως τα δίκαια καιχρονίζοντα αιτήματα των νοσοκομειακών ιατρών. Απόφαση της μαζικής συνέλευσής μας, που έγινε στις 13-11-08 είναι η συνέχιση τωνκινητοποιήσεων, που σκοπό έχουν την διασφάλιση των ανωτέρω αναφερθέντων. Έτσι:- Καταθέτουμε πρόγραμμα εφημεριών έως τις 18-11-08 αναμένοντας τα αποτελέσματατων διαπραγματεύσεων του Υπουργείου και των εκπροσώπων των ιατρών. - Προβαίνουμε σε προειδοποιητική 3ωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα 17-11-08(ημέρα ανοικτής εφημερίας για το νοσοκομείο μας) - Σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο την ώρα που θα γίνεται συζήτηση με τον Υπουργό. Εάν τα αιτήματά μας δεν ικανοποιηθούν πλήρως θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μεκλείσιμο γενικής εφημερίας και μη έκδοση προγράμματος εφημεριών πέραν τις 18-11-08.Καλούμε τους εκπροσώπους των νοσοκομειακών ιατρών όπως επίσης και όλες τις γενικές συνελεύσεις των νοσοκομείων της χώρας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μεανάλογο τρόπο ούτως ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη έκβαση των διεκδικήσεώνμας.Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των προτάσεων του Υπουργού και η ενότητα των ιατρώνθα δράσει καταλυτικά προς την κατεύθυνση αυτή. E mail επικοινωνίας: dromokaiteio@gmail.com grsamio@yahoo.gr massgeo1@otenet.gr

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Το συντονιστικό συνελεύσεων νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά στέκεται αλληλέγγυο στον δίκαιο και μεγαλειώδη αγώνα χιλιάδων κρατουμένων, προσυπογράφοντας όλα τα αιτήματά τους, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα ιατρικής φροντίδας.
Καλεί όλους τους γιατρούς ανά την Ελλάδα:
Να συμπαρασταθούν από τη θέση τους έμπρακτα στον αγώνα των ”κολασμένων» των φυλακών, στηρίζοντας τους απεργούς πείνας όπως οι αγωνιζόμενοι κρίνουν, προτάσσοντας τον αγώνα τους και προστατεύοντας ταυτόχρονα την υγείας τους.
Να αρνηθούν να περιθάλψουν σιδηροδέσμιους ασθενείς (να απαιτούν δηλαδή να αφαιρούνται οι χειροπέδες), γιατί κάθε ασθενής είναι ιερός.
Να αρνηθούν να προβούν σε αναγκαστική σίτιση και να δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των απεργών στους ίδιους και τους οικείους τους.