Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΧΘΕΣ

Παραθέτω πρόχειρη σύγκριση κειμένων και μερικά προσωπικά σχόλια
Όλγα Κοσμοπούλου, εκπρόσωπος της ΑΡΣΙ στο ΓΣ της ΟΕΝΓΕ, εκπρόσωπος της ΓΣ των γιατρών της Νίκαιας στο Συντονιστικό Συνελεύσεων

Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΧΘΕΣ, 5/2/2009 ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΗ.

Με ...μικρές διαφορές από το συμφωνημένο και υπογεγραμμένο από τον (εκπρόσωπο της κυβέρνησης υποθέτουμε) κ. Αβραμόπουλο...

Οι διαφορές αυτές είναι, αφ’ενός μεν στην κουτοπόνηρη κατεύθυνση «3 το λάδι, 3 το ξύδι, 3 και το λαδόξυδο», όταν με τελείως προσβλητικό τρόπο και με μέθοδο «παπατζή» μειώνονται τα συγκεκριμένα ποσά των αυξήσεων και των φορολογικών απαλλαγών που έχουν συμφωνηθεί, αφ’ετέρου δε καθαρά επικίνδυνες, όταν πρόκειται για την χρονική διάρκεια της συμφωνίας και τις προσλήψεις...

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: «Οι πρώτες 4 για τους ειδικευµένους νοσοκοµειακούς γιατρούς και οι πρώτες 6 για τους ειδικευόµενους γιατρούς, εφηµερίες κάθε είδους και κατ' επιλογήν του γιατρού, φορολογούνται µε ειδικό συντελεστή 20 % ή µε το εισόδηµα. Οι πέραν των 4 πρώτων ή 6 εφηµεριών, για τους ειδικευµένους και τους ειδικευόµενους γιατρούς αντίστοιχα, δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.»

Τί περιλαμβάνει το κείμενο που κατατέθηκε: «οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευομένων ιατρών φορολογούνται αυτοτελώς, με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20 %»

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: «Το 50% του επιδόµατος εφηµερίας των Διευθυντών γιατρών της Α' Ζώνης δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Το µέτρο αυτό θα ισχύει µετά την 1/1/09 για τους Συντονιστές Διευθυντές Α' Ζώνης.»

Τί περιλαμβάνει το κείμενο που κατατέθηκε: «Το 50% του επιδόµατος εφηµερίας των Διευθυντών γιατρών της Α' Ζώνης φορολογείται με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%»

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: Από 1/1/2009 στο ισχύον μισθολόγιο των Νοσοκομειακών γιατρών παρέχονται οι εξής αυξήσεις κατά βαθμό:
α) Ειδικευόμενος: Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 210 € και το Νοσοκομειακό
επίδομα κατά 90 €.
β) Επιμελητής Β' : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 300 €.
γ) Επιμελητής Α' : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 360 €.
δ) Διευθυντής: Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 420 €.

Τί περιλαμβάνει το κείμενο που κατατέθηκε:
α) Ειδικευόμενος: ↑ βασικού μισθού από 842 €. σε 1003 €. + ↑ 90 €. στο νοσοκομειακό επίδομα: αύξηση βασικού κατά 161 €.
β) Επιμελητής Β': ↑ βασικού μισθού από 1203 €. σε 1433 €.: αύξηση βασικού κατά 230 €.
γ) Επιμελητής Α': ↑ βασικού μισθού από 1444 € σε 1720 € : αύξηση βασικού κατά 276 €.
δ) Διευθυντής: ↑ βασικού μισθού από 1684 € σε 2006 €: αύξηση βασικού κατά 322 €.

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: «Μετά από συζήτηση εντός αυστηρά των χρονικών ορίων της Σύμβασης, εφαρμόζεται Νέο Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο που η πρώτη φάση ξεκινάει με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης και τις ανωτέρω αυξήσεις και στο καταληκτικό επίπεδο θα προσαρμόζεται προοδευτικά στις προτάσεις των θεσμικών εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών.
Ο τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου των ιατρικών εφημεριών θα προσεγγίσει την επόμενη 3ετία, τον τρόπο υπολογισμού των υπερωριών των Δημοσίων Υπαλλήλων.»

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: Η διάρκεια της συλλογικής Σύμβασης και κατά άρθρα 1, 6 και 7 είναι ετήσια από 1/1/09 έως 31/ 12/09.
Έναρξη διαλόγου για την Κατάρτιση της επόμενης Συλλογικής Σύμβασης ορίζεται η 15η Οκτωβρίου του 2009.

Μαντέψτε... Όχι, οι δύο τελευταίες παράγραφοι ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στην συμφωνία όπως κατατέθηκε στη Βουλή. Επιπλέον, δεν γίνεται καμία μνεία για τις συνολικά 4500 προσλήψεις σε ορίζοντα διετίας.

Τα συμπεράσματα δικά σας
Εν αναμονή σχολίων
Όλγα Κοσμοπούλου

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ, 5/2/2009

Η ουσιαστική άρνηση του Υπουργού Υγείας να προωθήσει στη Βουλή για ψήφιση την κλαδική συμφωνία με τους νοσοκομειακούς γιατρούς συνιστά πρωτοφανή εμπαιγμό.

Επειδή το περιεχόμενο της κλαδικής συμφωνίας δεν μας χαρίστηκε αλλά κερδήθηκε, δηλώνουμε ότι θα είμαστε ανυποχώρητοι στην υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων μας, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην κλαδική συμφωνία.

Καλούμε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας, έστω και την ύστατη στιγμή να τιμήσουν την υπογραφή τους. να τιμήσουν την από 2/12/2008 υπογραφή τους και να προχωρήσουν άμεσα στην κύρωση της συμφωνίας από τη Βουλή.

Αποφασίζουμε

1. Εφ’όσον η κλαδική συμφωνία δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή, για τον μήνα Φεβρουάριο θα τηρήσουμε πρόγραμμα εφημέρευσης που θα αντιστοιχεί σε 2 ενεργείς εφημερίες ανά ειδικό ανά μήνα και 4 ενεργείς εφημερίες ανά ειδικευόμενο ανά μήνα, με πλήρη προγράμματα ανά ημέρα.

Αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δημιουργηθεί σοβαρή δυσχέρεια στην λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς στα περισσότερα τμήματα δεν θα επαρκούν οι εφημερεύοντες ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία τους.

2. Δημιουργείται συντονιστική επιτροπή κινητοποίησης από ειδικευμένους γιατρούς που, από την Δευτέρα, θα μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ήδη νοσηλευομένων ασθενών.

3. Την Παρασκευή 6/2, κάνουμε στάση εργασίας από τις 10.00 πμ έως το τέλος της βάρδιας και συμμετέχουμε σε διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Υγείας στις 12.00

4. Με δεδομένη την ουσιαστική απουσία του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ από όλη την διαδικασία των κινητοποιήσεων και την τωρινή του απραξία, καλούμε όλες τις συνελεύσεις νοσοκομείων και ενώσεων σε διεύρυνση του δικτύου πανελλαδικού συντονισμού που ήδη υπάρχει.

Επιπλέον, στην ΓΣ αποφασίστηκε ομόφωνα: 1. Έκφραση συμπαράστασης στην συνδικαλίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα. Να ζητηθεί από την διοίκηση του νοσοκομείου το κείμενο της σύμβασης με το ιδιωτικό συνεργείο που έχει αναλάβει την καθαριότητα του νοσοκομείου. Οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας διαφωνούμε ριζικά με την εκχώρηση λειτουργιών του νοσοκομείου μας αλλά και ευρύτερα του δημόσιου τομέα σε ιδιωτικά συνεργεία και την, με αυτό τον τρόπο, εισαγωγή δουλεμπορικών εργασιακών σχέσεων στην ελληνική κοινωνία. 2. Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την ανήθικη κυβερνητική επίθεση απέναντι στον συνάδελφό μας Αντώνη Μαυρομμάτη που τιμά το νοσοκομείο μας ως μαχόμενος γιατρός, όταν ο τελευταίος, ως πρόεδρος της Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, ανέδειξε σε επιστημονική ημερίδα τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κυβερνητική εγκατάλειψη του χώρου των ΜΕΘ. Αποφασίζουμε να δημοσιοποιούμε σε συνεχή βάση τον αριθμό των ασθενών που παραμένουν διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους στα τμήματα του νοσοκομείου, λόγω ελλείψεως κλινών ΜΕΘ.

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 4/2/2009

Η Γενική Συνέλευση των ιατρών του ΓΝΑ Λαϊκού Νοσοκομείου που έλαβε
χώρα σήμερα 4/2/2009 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Θεωρούμε απαράδεκτη την μη κατάθεση της υπογεγραμμένης από τον κ. Υπ
Υγείας κλαδικής συμφωνίας στην Βουλή.

Θεωρούμε ότι το υπουργείο και η κυβέρνηση εμπαίζουν τους ιατρούς απροκάλυπτα.

Ως εκ τούτου αποφασίζουμε ότι:

1) Θα εφαρμοστούν τα προγράμματα των εφημεριών μέχρι και της 10ης
Φεβρουαρίου, οπότε και θα ισχύσει το 48/56ωρο που προβλέπεται από το
ΠΔ 76/2005, το μόνο πλέον σε ισχύ νομοθετικό πλαίσιο για το ωράριο των
ιατρών

2) Μετέχουμε σε στάση εργασίας την Παρασκευή 6/02/2009 από τις
10.00 πμ έως το τέλος του πρωινού ωραρίου και καλούμε σε συγκέντρωση
έξω από το Υπ. Υγείας ώρα 11πμ.

3) Ζητάμε από τους συναδέλφους των υπόλοιπων Νοσοκομείων να
δράσουν μαζί μας δυναμικά έτσι ώστε να δημοσιοποιηθεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο ο εμπαιγμός του κλάδου μας και η απαράδεκτη στάση του
Υπουργείου Υγείας.

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».

Η γενική συνέλευση των γιατρών του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
στις 02-02-2009 απεφάσισε να υιοθετήσει την πρόταση της ΟΕΝΓΕ για κατάθεση νομίμων προγραμμάτων εφημεριών (48-56 ωρών) για το μήνα Φεβρουάριο και για όσο το Υπουργείο Υγείας δεν προχωρεί στη νομοθετική ρύθμιση – ψήφιση της συμφωνηθείσας κλαδικής σύμβασης εργασίας.

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ, 2/2/09

Συνήλθε σήμερα το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων Ιατρών Αθήνας και Πειραιά. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των γενικών συνελεύσεων από τα νοσοκομεία: Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Ερυθρός, 401 Σ.Ν, Παίδων «Αγία Σοφία», Κρατικό Αθήνας καθώς και ιατροί από τα νοσοκομεία Σωτηρία, Ιπποκράτειο, Λαϊκό, 1ο ΙΚΑ, Αγ. Όλγα, Ασκληπιείο Βούλας και Αττικόν.
Ανακοινώνονται τα εξής:

Από την 1/12/2008 που ο Υπουργός Υγείας εξαναγκάστηκε να υπογράψει κλαδική συμφωνία με τους νοσοκομειακούς ιατρούς μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις τους, παίζεται ένα πρωτοφανές παιχνίδι εμπαιγμού:

Στους 2 μήνες που πέρασαν, και ενώ ο Υπ. Υγείας δηλώνει ότι έχει ικανοποιήσει τα αιτήματα των νοσοκομειακών ιατρών, ΑΡΝΕΙΤΑΙ να καταθέσει προς ψήφιση την υπογεγραμμένη και από τον ίδιο κλαδική συμφωνία στη Βουλή.

Στα ψέματα αυτά προσθέτει και άλλα μιλώντας για επερχόμενες προσλήψεις νοσηλευτών, εμπαίζοντας με αυτό τον τρόπο ολόκληρο τον Ελληνικό λαό.

Η απόπειρα της κυβέρνησης να αγοράσει πολιτικό χρόνο με ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

Καλούμε ιατρούς και νοσηλευτές να συμμετέχουν μαζικά σε γενικές συνελεύσεις στα νοσοκομεία τους διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά μας και να πάρουν αποφάσεις για:
1) κατάθεση προγραμμάτων 2 και 4 εφημεριών για τον Φεβρουάριο για ειδικευμένους και ειδικευόμενους αντίστοιχα
2) συμμετοχή σε Στάση Εργασίας την Παρασκευή 6/02/09 από τις 10πμ έως το πέρας της βάρδιας και συγκέντρωση έξω από το Υπ.Υγείας στις 11πμ

Ζητούμε από τον Ελληνικό Λαό, που πλήττεται από έναν πρωτοφανή συνδυασμό λιτότητας και αυταρχισμού, να μας στηρίξει διεκδικώντας το Δικαίωμά του για αξιοπρεπή, δημόσια, δωρεάν υγεία και ένα υγιές Ε.Σ.Υ.

Καταγγέλλουμε το Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ γιατί, μετά από δυο μήνες εμπαιγμού δεν έχει καλέσει τους ιατρούς σε κινητοποιήσεις.

Καλούμε το ΓΣ της ΟΕΝΓΕ να προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 11/02/09 και προτείνουμε στις συνελεύσεις Νοσοκομείων και Ενώσεων πρόγραμμα κινητοποιήσεων διαρκείας με πανελλαδικό συντονισμό.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!!!!!