Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Η γενική συνέλευση των ιατρών του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/2010 στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου αποφάσισε:
1. Τη συνέχιση της επίσχεσης εργασίας από το τακτικό πρόγραμμα και τις γενικές εφημερίες μέχρι να πληρωθούν στο σύνολό τους οι δεδουλευμένες εφημερίες των ιατρών των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 2010 και να καταβληθούν οι περικοπές των δεδουλευμένων εφημεριών των προηγούμενων μηνών του 2010 και του 2009.
2. Την προσφυγή σε όλα τα νόμιμα μέσα για τη διεκδίκηση των ανωτέρω αναφερόμενων οφειλών του νοσοκομείου προς τους ιατρούς.

Επιπλέον όσον αφορά τις εξαγγελίες του Υπ Υγείας ως προς το εφημεριακό καθεστώς των νοσοκομείων με τη θεσμοθέτηση μηνιαίας αποζημίωσης για τις εφημερίες επισημαίνουμε τα εξής:
• Θεωρούμε αναξιόπιστο συνομιλητή το Υπ. Υγείας καθώς ευθύνεται για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ και ταυτόχρονα επιμένει να καταστρατηγεί την συλλογική σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ Υπ Υγείας και ΟΕΝΓΕ αθετώντας μέρος του οικονομικού της σκέλους και μη προχωρώντας στις απαραίτητες προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών.
• Δεν αποδεχόμαστε ως βάση συζήτησης την πρόταση του Υπουργείου Υγείας για το επίδομα εφημέρευσης, η οποία θα επιδεινώσει δραματικά το πρόβλημα των απλήρωτων εφημεριών, μεταθέτοντας στους γιατρούς, στα ασφαλιστικά ταμεία και τελικά στους ίδιους τους ασφαλισμένους, τις υποχρεώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για την πλήρη και έγκαιρη πληρωμή των εφημεριών. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Υπουργείου τα έσοδα από την ουσιαστικά ιδιωτική λειτουργία του νοσοκομείου θα πρέπει να καλύψουν τις υπερωρίες – εφημερίες όλου του προσωπικού, αλλά και τους μισθούς του επικουρικού προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο παύει να αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες (ακόμα και σε επείγουσα βάση) προωθώντας την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των νοσοκομείων.
• Απαιτούμε να πληρώνονται τον επόμενο μήνα της εκτέλεσής τους όλες οι εφημερίες που κάνουν οι γιατροί με τις αποφάσεις των επιστημονικών συμβουλίων.
• Απαιτούμε την άμεση πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων προσλήψεων μόνιμου νοσηλευτικού, παραϊατρικού και ιατρικού προσωπικού που χρειάζονται για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, οι οποίες δε μπορεί σε καμία περίπτωση να εξαρτώνται από τα «έσοδα» που θα έχει το νοσοκομείο από την ολοήμερη λειτουργία.
• Δε δεχόμαστε καμία διαπραγμάτευση με το Υπουργείο αν δεν υλοποιηθεί η συλλογική σύμβαση και καλούμε την ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ να μη συμμετέχουν σε κανένα «διάλογο» με το Υπουργείο.

Εμμένουμε σταθερά στις πάγιες θέσεις μας για
• Εφαρμογή 5ήμερου 6ωρου και 1 εφημερίας την εβδομάδα
• Αυξήσεις των μισθών και της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας
• Καμιά ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων
• Άμεσες προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών
• Δημόσιο δωρεάν υψηλής ποιότητας σύστημα περίθαλψης για όλους. Δεν ανεχόμαστε την υποβάθμιση και την ιδιωτικοποίηση του συστήματος Υγείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΔΝΤ.

Αποφασίζουμε :
• τη συνέχιση της επίσχεσης εργασίας
• τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
• τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΕΝΓΕ-ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/6/2010 ΣΤΙΣ 19:00
• ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/10

Δεν υπάρχουν σχόλια: