Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».

Η γενική συνέλευση των γιατρών του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
στις 02-02-2009 απεφάσισε να υιοθετήσει την πρόταση της ΟΕΝΓΕ για κατάθεση νομίμων προγραμμάτων εφημεριών (48-56 ωρών) για το μήνα Φεβρουάριο και για όσο το Υπουργείο Υγείας δεν προχωρεί στη νομοθετική ρύθμιση – ψήφιση της συμφωνηθείσας κλαδικής σύμβασης εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: