Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 9-2-2009

Η Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι η αθέτηση της κλαδικής συμφωνίας που είχε συνυπογραφεί από το Υπουργείο Υγείας και την ΟΕΝΓΕ την 1-12-2008 συνιστά κορυφαία πράξη πολιτικής αναξιοπιστίας και ανευθυνότητας που εκθέτει όχι μόνο τον Υπουργό Υγείας αλλά συνολικά την κυβέρνηση.
Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής δεν είναι πλέον η κλαδική συμφωνία στην οποία είχαμε συναινέσει, αφού ούτε χρονοδιάγραμμα λήξης και επαναδιαπραγμάτευσης της προβλέπεται, ούτε οι 2500 προσλήψεις γιατρών εντός του 2010 υπάρχουν, ούτε οι μισθολογικές και φορολογικές ρυθμίσεις που είχαν συμφωνηθεί παραμένουν. Το Υπουργείο Υγείας δεν εμπαίζει μόνο τους νοσοκομειακούς γιατρούς και νοσηλευτές αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Υγείας αναίρεσε μονομερώς την κλαδική συμφωνία και κατά συνέπεια αυτή δεν είναι δεσμευτική για μας.

Διεκδικώντας την άμεση κύρωση από τη Βουλή της κλαδικής συμφωνίας, όπως ακριβώς υπογράφτηκε την 1-12-08.:

· Δηλώνουμε ότι, μέχρι να ψηφιστεί από τη Βουλή το αρχικώς συμφωνημένο και υπογεγραμμένο κείμενο της κλαδικής συμφωνίας, θα εφημερεύουμε σύμφωνα με το νόμιμο δικαίωμά μας, δηλαδή το μήνα Φεβρουάριο και εφεξής δεν θα πραγματοποιήσουμε περισσότερες από 2 εφημερίες ο κάθε ειδικός και 4 εφημερίες ο κάθε ειδικευόμενος. Δεν θα γίνει καμία περικοπή στην ασφαλή σύνθεση εφημερίας κάθε ημέρας, αλλά το πρόγραμμα θα καταρτιστεί ως την ημέρα που θα επαρκέσει ο προβλεπόμενος αριθμός των εφημεριών ανά ιατρό. Τις επόμενες ημέρες, η λειτουργία του νοσοκομείου τόσο κατά τη διάρκεια γενικής εφημερίας όσο και εσωτερικής εφημερίας κρίνεται επισφαλής, καθώς όλο και περισσότερα τμήματα θα αδυνατούν να λειτουργήσουν με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Η ευθύνη για την προκύπτουσα αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου την πολιτεία. Υπενθυμίζουμε ότι τυχούσα γραπτή εντολή - «επιστράτευση» των ιατρών να εφημερεύσουν πέραν των προαναφερθέντων ορίων, εγείρει το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής με βάση τη νομοθεσία περί προσβολής προσωπικότητας.

· Συμμετέχουμε στην Απεργία που προκήρυξε η ΟΕΝΓΕ την Πέμπτη 12/9 και την Παρασκευή 13/9, καθώς και στη Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας την Παρασκευή 13/9 ώρα 11:00.

· Συμμετέχουμε με εκπροσώπους μας στο Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά.

· Συγκροτούμε ανοιχτή συντονιστική επιτροπή με εκπροσώπους από όλες τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου για την ενημέρωση και υλοποίηση των αποφάσεων της συνέλευσης.

· Νέα Γενική Συνέλευση Ιατρών την Τετάρτη 11-2-2009 ώρα 13:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: