Πέμπτη, 10 Απριλίου 2008

Απόφαση γενικής συνέλευσης Βενιζελειου

09/04/2008δεν υποβάλλουμε δηλώσεις-συνεχίζουμε την επίσχεση(ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ)

Μετά από μια μαζικότατη συνέλευση αποφασίστηκαν σχεδόν ομόφωνα τα κάτωθι :

Α. Συνέχιση της επίσχεσης και πλήρη στήριξη των ειδικευομένων γιατρών στην αποχή τους από την εφημερία.
Β. Αρνούμαστε να δηλώσουμε ότι εφημερεύσαμε με την θέλησή μας τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο παραβιάζοντας τα Π.Δ. 88/99 και 76/2005.
Οι εφημερίες κατά το διάστημα αυτό έγιναν με τρόπο παράνομο και καταναγκαστικό κατόπιν ρητής εντολής της διοίκησης για να μην διαταραχτεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και η εξυπηρέτηση των αναγκών υγείας του κοινωνικού συνόλου. Δεν συναινούμε στην περαιτέρω παραβίαση του νόμου της Ε.Ε. διότι αυτό καθίσταται επικίνδυνο για τους γιατρούς και τους ασθενείς.
Γ. Απαιτούμε την άμεση και άνευ όρων καταβολή των δεδουλευμένων όπως σαφώς τα δικαιούμαστε.
Δ. Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας με υποβολή εκ μέρους των επιμελητών ατομικών δηλώσεων μη συναίνεσης σε εργασία πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου εβδομαδιαίου ορίου των 48 ωρών.
Ε. Σε περίπτωση καταβολής των δεδουλευμένων αποφασίστηκε η διακοπή της επίσχεσης και η έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων για την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων των νοσοκομειακών γιατρών σχετικά με νέο μισθολόγιο, τον τρόπο εφημέρευσης και το συνταξιοδοτικό.
ΣΤ. Στηρίζουμε και μετέχουμε ενεργά στην κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών στην Αθήνα την Παρασκευή 11/4/08. Η Ένωση καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής.

Το προεδρείο της Γ.Σ.
Τριμελής Επιτροπή Βενιζελείου νοσοκομείου
Ένωση Ιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: