Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

Δήλωση επίσχεσης επιμελητών

ΠΡΟΣ

Τον Διευθυντή του ..........................................

Κοινοποίηση: α) στους Πρόεδρο και τον Διοικητή του Γ.Ν. Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»

β) στο Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου

γ) στον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ

Στην Αθήνα

1. Υπηρετώ στο Τμήμα ............................................ ως επιμελητής ........... κλάδου Ε.Σ.Υ. Συνειδητοποιώ το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας από τους ειδικευομένους. Αναμφίβολα, ο καλόπιστος δε μπορεί να δώσει άδικο στους ειδικευομένους συναδέλφους.

2. Αναμφίβολα, ο αριθμός των γιατρών του τμήματός μας συναρτάται με τις κλίνες του. Το ίδιο και ο αριθμός ειδικευομένων. Τίθεται, επομένως, το ζήτημα, αν και πόσο μπορεί να εξασφαλιστεί η ακίνδυνη για τους ασθενείς και για τη δική μου υγεία υπερεντατικοποίηση της εργασίας με πραγματοποίηση εφημεριών πάνω και πέρα από τη λογική και την ιατρική δεοντολογία. Ο λόγος είναι πως μου επιβάλλεται να πραγματοποιήσω εφημερία σε ημέρα που το Νοσοκομείο βρίσκεται σε ανοικτή γενική εφημερία, χωρίς όμως, την παρουσία – εφημερία ειδικευομένων. Αναμφίβολα, εγκυμονεί κινδύνους η επιβολή πραγματοποίησης των εφημεριών του προγράμματος, διότι υπερβαίνει κάθε κανόνα παροχής υπηρεσιών υγείας σε καθεστώς ειρήνης η υπερφόρτωση και ο από τα πράγματα εξαναγκασμός να επαρκέσω, παρ’ όλο που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ανέφικτο. Υπάρχουν τα αδικήματα της έκθεσης, της βλάβης της υγείας, τα οποία απεύχομαι να καταλογιστούν σε συναδέλφους και πολύ περισσότερο σε μένα.

3. Δηλοποιώ με το έγγραφο τούτο ότι θα εφημερεύσω, όμως ό,τι αρνητικό προκύψει ή προκληθεί δεν θα ευθύνομαι εγώ.

Η ένταση, η υπερεντατικοποίηση της εργασίας και η αυξημένη κόπωση, με αναγκάζει, για το συμφέρον των ασθενών και την υγεία μου, να καταστήσω σαφές ότι άλλοι, και όχι εγώ, θα ευθύνονται για ό,τι τυχόν αρνητικό προκύψει, το οποίο και απεύχομαι.

Αθήνα ...... Απριλίου 2008

Ο δηλών

Δεν υπάρχουν σχόλια: