Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

Ενημέρωση επιθεώρησης εργασίας για επίσχεση

Προς

Ειδικό γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Αθηνών

Αθήνα 1 Απριλίου 2008

Σας ενημερώνουμε πως μας οφείλονται αποδοχές από υπερωριακή εργασία(εφημερίες) από το μήνα Ιανουάριο 2008. Ως εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε σε επίσχεση εργασίας από και ζητούμε την παρέμβαση σας.

Κοινοποίηση προς

Υπουργείο Υγείας

Διοίκηση ΝΕΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: